Wodomierze

Więcej informacji
PHU Cieśla - Unimag+
PHU Cieśla - Unimag+PE
PHU Cieśla - Intelis
PHU Cieśla - Aquadis+ PE
PHU Cieśla - Aquadis+ DN15-DN20
PHU Cieśla - Aquadis+ DN25-DN65
PHU Cieśla - Flodis
PHU Cieśla - Flostar
PHU Cieśla - Woltex M
PHU Cieśla - SharpFlow

Oferowane przez nas wodomierze produkcji ITRON są kontynuacją legendarnej marki Schlumberger (później Actaris), uznawane za najlepsze wodomierze na świecie. Ze względu na zwiększające się znaczenie wody i jej oszczędzania na świecie tylko najdokładniejsze wodomierze mają sens rozwoju. Obecnie zgodnie z Dyrektywą Europejską MID (PN-EN 14154) dokładność wodomierzy określa współczynnik R równy 160 dla wodomierzy do Dn40 i 315 dla wodomierzy od Dn50 i dla tych wartości jest odpowiednikiem dawnej klasy C.

Prawidłowy dobór wodomierzy powinien uwzględniać takie parametry jak średnica przyłącza, przepływ ciągły Q3 (według MID PN-EN 14154), pozycję montażu wodomierza, rodzaj wody oraz jej skład chemiczny (twardość wody, związki żelaza i wapnia). To wszystko ma wpływ na wybór konstrukcji wodomierzy:

  • prędkościowa: jednostrumieniowa, wielostrumieniowa, śrubowa, objętościowa
  • statyczna: ultradźwiękowa, elektromagnetyczna

Wodomierze prędkościowe w zależności od miejsca zainstalowania sprzęgła magnetycznego można podzielić na mokre, półmokre i ekstra suche. Aspekt ten jest często poruszany w przypadku oddziaływania silnego pola magnetycznego (magnesów neodymowych) na pomiar wody. Dla tej konstrukcji wodomierzy jest to odwieczny problem związany ze znacznym skróceniem żywotności wodomierza w przypadku zastosowania konstrukcji mokrej lub wzmacnianiem sprzęgła magnetycznego (lub jego ekranów) co ma jednak negatywny wpływa na dokładność wodomierza. Klasa metrologiczna wodomierzy jednostrumieniowych oraz wielostrumieniowych uzależniona jest od pozycji montażu. Najlepsze warunki pomiarowe występują przy zabudowie poziomej z liczydłem skierowanym ku górze. Odwrócenie liczydła o 90° od osi prostopadłej do ziemi (liczydło skierowane ku odczytującemu) jak również montaż wodomierza w instalacji pionowej powoduje obniżenie dokładności urządzenia pomiarowego. Problem ten nie występuje w przypadku konstrukcji objętościowej, gdzie w przypadku wodomierzy typu Aquadis+, klasa metrologiczna  utrzymywana jest w każdej pozycji montażu. Wodomierze objętościowe posiadają najlepsze parametry metrologiczne (nawet R=800) jednak ze względu na tak wysoką dokładność są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia stałe niż wodomierze jednostrumieniowe. Dodatkowo konstrukcja objętościowa jest zupełnie obojętna na silne pole magnetyczne (magnesy neodymowe).

Istnieją również konstrukcje statyczne, do których zaliczamy

  • ultradźwiękowe typu Intelis oraz US Echo II z rejestratorem przepływu oraz
  • elektromagnetyczne typu SharpFlow

Elektroniczny pomiar w obu konstrukcjach umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich dokładności R=400 lub R=600 a brak części ruchomych poprawia utrzymanie stabilnej charakterystyki pomiarowej w długim okresie czasowym.

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności