Usługi

Ekspertyzy metrologiczne
 zdalny odczyt
Wymiana i legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl