Zdalny odczyt

Więcej informacji
Cyble
EverBlu
Centrala M-Bus/GPRS CMe 2100
EquaScan RF Master
EquaScan wMIU RF
EquaScan hMIU RF
WaterMind
dane w chmurze

Oferujemy Państwu systemy zdalnego odczytu mediów dostosowane do  Waszych potrzeb i możliwości infrastruktury. Bogata oferta rozwiązań naszych wiodących partnerów: ITRON, SONTEX, GWF oraz ELVACO pozwala nam realizować zdalny odczyt w wielu obszarach: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, przemysł, energetyka cieplna oraz  wodociągi. Każda z tych branż ma inną specyfikę,  własne potrzeby i możliwości, w których realizowany jest zdalny odczyt liczników.

Systemy zdalnego odczytu dla budownictwa mieszkaniowego

W zasobach mieszkaniowych wybudowanych w starej technologii, gdzie grzejniki zasilane są z pionów prowadzonych przez kolejne kondygnacje bezpośrednio w każdym pomieszczeniu lokali mieszkalnych, a wodomierze znajdują się najczęściej w oddzielnych pionach dla łazienki i kuchni powszechnie stosowany jest zdalny odczyt w technologii radiowej ze względu na trudności związane z rozłożeniem instalacji kablowej. Do dyspozycji mamy dwie bezpłatne częstotliwości, w których realizowanych jest zdalny odczyt:  

 • 868 MHz - transmisja jednokierunkowa wM-Bus (OMS) – liczniki wysyłają tzw.” paczki danych” z określoną częstotliwością np. co 2 minuty, mogą mieć również ograniczenia godzinowe w ciągu doby oraz dniowe w ciągu tygodnia, czyli nadawanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00. Nie jest to obligatoryjne jednak ma znaczący wpływ na oszczędność baterii zasilającej
 • 433 MHz - transmisja dwukierunkowa – liczniki wysyłają dane dopiero po otrzymują zapytania od urządzenia nadawczo/odbiorczego, w pozostałym czasie pozostają w nasłuchu, co jest znacznie bardziej efektywne energetycznie, ponadto przestrzeń wokół liczników nie jest „zaśmiecana” falami radiowymi, które nie są wykorzystywane do zdalnego odczytu. Ponadto transmisja dwukierunkowa umożliwia wybór oraz zmianę ilości danych, które chcemy otrzymać do realizacji czy też optymalizacji zdalnego odczytu. Moduły w obu przypadkach najczęściej mają maksymalną moc nadawczą, którą udostępnił operator KRRiT, aby zasięg odczytu był możliwie maksymalny, jednak fala radiowa o częstotliwości 433 MHz jest dłuższa i łatwiej przenika przez przeszkody takie jak ściany, stropy itp.

Zdalny odczyt w technologii radiowej realizujemy w dwóch wariantach:

 • System inkasencki

ITRON – EquaScan

SONTEX – Supercom 633/637

 • System stacjonarny

ITRON – FNET

SONTEX – Supercom 646, 656, Superlink C

W obu przypadkach niezależnie, czy realizujemy zdalny odczyt w trybie inkasenckim czy stacjonarnym urządzenia pomiarowe pozostają niezmienne i tak:

Dla urządzeń pomiarowych ITRON dokładane są zewnętrzne moduły radiowe zasilane własną baterią o żywotności 12 lat.

 • CF UltraMax – moduł hMIU EquaScan
 • Unimag +PE – moduł wMIU EquaScan
 • Aquadis +PE – moduł w MIU EquaSnan
 • Pozostałe – moduł pMIU EquaScan

Dla urządzeń pomiarowych SONTEX moduły radiowe są wbudowane na etapie produkcji i rodzaj komunikacji należy sprecyzować na etapie zamówienia. Żywotność liczników wyposażonych w komunikację radiową może wynosić: 6, 12 lub 15 lat. Zaletą tego rozwiązania są te same wymiary urządzenia pomiarowego.

 • Sontex 566 / Sontex 868
 • Supercal 739 + wM-Bus (OMS) / Supercal 739 + radio SONTEX

Superaqua 1 + wM-Bus / Superaqua 1 + radio SONTEX

W nowym budownictwie, apartamentowcach, w których wynajem krótkoterminowy jest coraz powszechniejszy, zdalny odczyt realizujemy najczęściej z wykorzystaniem technologii M-Bus, gdzie rozłożenie instalacji M-Bus nie stanowi żadnego problemu na etapie budowy a nawet w zasiedlonych zasobach jest do zrobienia. Komunikacja M-Bus ma wiele zalet w porównaniu z transmisją bezprzewodową ale przede wszystkim telegram jest znormalizowany i możemy łączyć (optymalizować) system bez względu na producenta urządzeń pomiarowych. Ponadto komunikacja M-Bus została stworzona przede wszystkim aby urządzenia pomiarowe zasilane bateryjnie nie były nadmiernie obciążane pod względem energetycznym, czyli częsty odczyt (np. godzinowy) nie może wpływać na znaczące skrócenie żywotności baterii zasilającej licznik lub jego moduł komunikacyjny. Ponadto zdalny odczyt wykonany w technologii M-Bus jest znacznie bardziej stabilny podczas eksploatacji i wolny od zakłóceń, które mogą negatywnie wpływać na skuteczną komunikację z licznikami.

W budownictwie mieszkaniowym zdalny odczyt oparty o technologię M-Bus realizujemy na bazie dwóch czołowych producentów w Europie i na świecie ITRON oraz SONTEX.

W przypadku firmy ITRON ciepłomierze typu CF UltraMax mają wbudowaną komunikację M-Bus, którą należy sprecyzować na etapie zamówienia:

 • CF UltraMax + M-Bus
 • CF UltraMax + M-Bus i 4 wejścia impulsowe

Natomiast wodomierze typu Unimag + PE / Aquadis +PE mają dokładane zewnętrzne moduły o żywotności 12 lat:

 • Impulsowy PE impuls 10L/imp.
 • M-Bus PE

W przypadku firmy SONTEX ciepłomierze Supercal 739 również posiadają wbudowaną komunikację M-Bus, którą należy określić na etapie zamówienia:

 • Ciepłomierz Supercal 739 + M-Bus
 • Ciepłomierz Supercal 739 + M-Bus i 2 wejścia impulsowe

Wodomierze przeznaczone do zdalnego odczytu w technologii M-Bus oparte są na konstrukcji firmy Wehrle typu Modularis

 • Wyjście impulsowe
 • M-Bus

Z ciepłomierzami Supercal 739 + M-Bus i 2 wejścia impulsowe kompatybilne są również wodomierze ITRON wyposażone w moduły impulsowe PE.

Oferowany przez nas System stacjonarny umożliwia automatyczny odczyt wodomierzy, ciepłomierzy i liczników energii elektrycznej, których dane aktualizowane są codziennie i dzięki temu umożliwiają kontrolę zużycia poszczególnych mediów, a pośrednio również lokali mieszkalnych, których właściciele często mieszkają w innych miejscach. Umożliwiają rozliczenie miesięczne oraz dokładne rozliczenie z dostawcą mediów, gdyż możemy wybrać w systemie dokładnie ten sam zakres dat, który otrzymujemy na fakturze. Oferowane przez nas systemy odczytują wiele parametrów dotyczących opomiarowanego medium i tak na przykład ciepłomierze umożliwiają zdalny odczyt przepływu chwilowego temperatur zasilania i powrotu, dzięki czemu nie odchodząc od biurka możemy zdiagnozować problemy z licznikiem, wyciekiem z instalacji czy ponadnormatywnym zużyciem oraz co ważne to czas ich wystąpienia.

System inkasencki, czyli radiowy odczyt liczników wymaga już wyprawy do wskazanej nieruchomości i za pomocą urządzenia odczytowego (RF Master) zbieramy dane z liczników. Najczęściej udaje się to zrobić z ulicy przy budynku, chociaż jest to uzależnione od wysokości budynku oraz technologii wybudowanych ścian (żelbet znacznie ogranicza propagację fal radiowych). Odczyty radiowe w systemie inkasenckim wykonujemy w cyklach dostosowanych do potrzeb naszych Klientów, mogą to być odczyty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne, których dane zapamiętane przez moduły EquaScan produkcji ITRON wskazują każdy miesiąc z historią 15 miesięcy wstecz.

Budynki komercyjne oprócz naszego autorskiego Systemu Stacjonarnego wykorzystują również odczyt liczników w systemach BMS, w których komunikacja z licznikami także odbywa się w technologii M-BUS – co ważne ta komunikacja w najmniejszym stopniu zużywa energię liczników zasilanych bateryjnie. Jest to bardzo istotne w połączeniach online z transmisją danych np. co 15 min. Popularne w tym obszarze to liczniki CF UltraMax oraz przeliczniki CF51 pracujące na cieple i chłodzie oraz wodomierze Unimag+PE lub Aquadis+ produkcji ITRON.

Zdalny odczyt liczników w zastosowaniach przemysłowych

Zdalny odczyt liczników najczęściej odbywa się przewodowo online, zwykle liczniki występują w wersji zasilania sieciowego. Do transmisji wykorzystywane są protokoły ModBus oraz M-Bus jak również niezbędne są wyjścia analogowe i cyfrowe, które sterują procesami automatyki. W tym obszarze pomiarów doskonale pasuje przelicznik CF800 współpracujący z przetwornikami przepływu US Echo II oraz Axonic produkcji ITRON, którego funkcjonalność i walory techniczne są bezkonkurencyjne.

System zdalnego odczytu dla wodociągów

Ze względu na trudne i zmienne warunki zewnętrzne, w których zainstalowane są wodomierze transmisja zdalnego odczytu odbywa się najczęściej radiowo. Jeżeli liczniki znajdują się wewnątrz budynków to z reguły nie ma problemów ani z licznikami ani z transmisją danych. Gdy  liczniki zamontowane są w studzienkach wodomierzowych pojawia się problem z okresowym ich zalewaniem i wówczas już pozostaje tylko ITRON. Zarówno wodomierze (komory pomiarowe) są hermetyczne a moduły radiowe z serii Cyble AnyQuest posiadają IP68 i doskonale radzą sobie z wodą (nawet 1m do lustra wody). Dwukierunkowa transmisja na częstotliwości 433 MHz z jednej strony zapewnia najlepszą propagację fal radiowych, z drugiej zaś wymaga niskiej energii co znacznie wydłuża czas pracy modułów nawet do 15 lat. W zależności od funkcjonalności i dostępnych danych występują moduły Cyble AnyQuest Basic,Cyble AnyQuest Enhanced, Cyble EverBlu, które dedykowane są odpowiednio do systemów obchodzonych, objeżdżanych oraz stacjonarnych. Ze względów ekonomicznych i szybkości odczytu liczników coraz bardziej popularna staje się TEMETRA produkcji ITRON – system objeżdżany, który wykorzystuje RF Master z anteną samochodową w połączeniu Bluetooth z tabletem lub telefonem komórkowym pracującym w systemie Android. Popularne wodomierze w tym obszarze to Flodis, Flostar oraz Aquadis+ produkcji ITRON.

Zdalny odczyt w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej

Popularna niegdyś transmisja radiowa (systemy obchodzone) zostaje sukcesywnie wypierana przez transmisję GPRS oraz najnowszą IOT (Internet Of Things) oferowaną przez operatorów GSM. Popularne ciepłomierze w tym obszarze to przeliczniki CF55 z przetwornikami przepływu US Echo II oraz Axonic produkcji ITRON, natomiast na uzupełnieniu zładu wodomierze Unimag+PE.

System radiowy EquaScan produkcji ITRON jest obecnie najbardziej uniwersalnym odczytem radiowym liczników na rynku. Może być obsługiwany w trybie obchodzonym (WalkBy) lub stacjonarnym (FNet), w którym liczniki odczytywane są automatycznie a dane przesyłane na adres email lub serwer FTP w określone dni miesiąca. W obu wersjach mamy wpływ na wybór danych, jakie zbieramy z liczników. Mogą się różnić między sobą w kolejnych dniach miesiąca np. w ciągu miesiąca możemy zbierać dane tylko podstawowe a raz w miesiącu rozszerzyć zdalny odczyt o dane historyczne. Ma to pozytywny wpływ na żywotność baterii w modułach, która jest przewidziana na 12 lat i ma zapewnić pracę w dwóch okresach legalizacji liczników (2 x 60 miesięcy). 

System EquaScan umożliwia odczyt wodomierzy Unimag+PE i Aquadis+PE oraz ciepłomierzy CF UltraMax wyposażonych w moduły radiowe, które zostały zaprojektowane konkretnie do tych liczników, zwiększając funkcjonalność ich odczytu. Natomiast brak dodatkowych przewodów zmniejsza możliwość ingerencji w prawidłowy ich odczyt. Aby rozbudować system odczytu o inne liczniki (np. główne) musimy wyposażyć je w wyjście impulsowe, które podłączamy do modułu radiowego EquaScan Pulse.

System EquaScan w trybie obchodzonym (WalkBy) umożliwia zakup systemu na własność i samodzielny odczyt liczników lub przy zakupie wyłącznie liczników wyposażonych w moduły radiowe EquaScan ich odczyt można zlecić naszej firmie. My dostosujemy harmonogram odczytów do Państwa potrzeb a dane umieścimy w Systemie Inkasenckim dostępnym na naszej stronie internetowej www.ciesla.com.pl Jest to szczególnie atrakcyjna oferta dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie liczników jest niewielka ilość i coraz częściej brakuje osób, które miałyby się zajmować ich odczytem.

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl