Zaopatrzenie w wodę

Więcej informacji

Pozyskiwanie i fachowe planowanie dostarczania wody możliwe jest dzięki urządzeniom pompowym produkcji Wilo. Opracowano różne nowe metody pozyskiwania wody użytkowej z różnych źródeł. Pozyskiwanie wody możliwe jest poprzez specjalnie zaprojektowane systemy wykorzystujące wodę deszczową oraz pobierające wodę nieuzdatnioną. Ponadto poprzez wykorzystanie systemów pompowych Wilo istnieje możliwość zaopatrywania w wodę miejsc, gdzie dostępność wody w punktach poboru jest ograniczona. Służą temu urządzenia Wilo do podwyższania ciśnienia.

Wykorzystanie wody deszczowej

Systemy wykorzystania wody deszczowej Wilo tłoczą wodę bezpośrednio do punktów czerpalnych obiekcie. Wykorzystanie wody deszczowej – do podlewania ogrodów, tarasów czy ścieżek wodą deszczową jest rozwiązaniem niedrogim i przyjaznym dla środowiska. Wody deszczowej można używać do spłukiwania toalety, do pralki. Specjalnie zaprojektowane systemy Wilo dzięki wodzie deszczowej umożliwiają pokrycie około 50% dziennego zapotrzebowania na wodę. W ten sposób można chronić środowisko naturalne i budżet domowy.

Istnieją też liczne możliwości wykorzystania w przemyśle i rzemiośle. Skuteczne wykorzystanie wody deszczowej za pomocą specjalnie zaprojektowanych do tego systemów jest niedrogie i przyjazne dla środowiska. Instalacja do wykorzystania wody deszczowej to połączenie nowoczesnej techniki i świadomości ekologicznej.

Inteligentne systemy sprawiaj, że woda deszczowa staje się godna zaufania i higieniczna. Zawiera mało wapnia, dlatego łatwiej się rozpuszczają w niej sole mineralne oraz środki piorące. Może być używana do deszczowania, nawadniania, czyszczenia oraz innych obszarów zastosowania - niewymagających wody użytkowej.

Zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia

Dzięki inteligentnej technologii Wilo możliwa jest pełna dostępność wody w punktach ograniczonego poboru np. wysoko położonych. Zmieniające się zużycie wody w różnych budynkach np. w mieszkalnych dzielnicach zabytkowych, a także budynkach użyteczności publicznej np. hotelach, szpitalach, szkołach wymaga elastycznych systemów, które dostosowują się do indywidualnego zapotrzebowania. Urządzenia do podwyższania ciśnienia produkcji Wilo zapewniają pełną dostępność wody, tam gdzie nie wystarcza ciśnienie wody zapewnione przez wodociągi publiczne. Oferujemy indywidualne rozwiązania zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia produkcji Wilo.

Pobór wody nieuzdatnionej

Pobór wody nieuzdatnionej na przykład do tłoczenia wody gruntowej możliwy jest poprzez wykorzystanie pomp głębinowych Wilo. Ponadto pobór ten możliwy z różnych źródeł takich jak: morza, jeziora czy rzeki. Jakkolwiek woda pozyskiwana z tych źródeł z uwagi na zanieczyszczenia oraz zawartość pisku, żwiru, soli wymaga zastosowania w urządzeniach odpowiednich materiałów. Wilo spełnia te wymagania, stosując najnowocześniejsze tworzywa i przyszłościowe technologie.

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl