Usługi

Wdrożenia systemów zdalnego odczytu

Wdrożenia systemów zdalnego odczytu

Oferujemy systemy zdalnego odczytu mediów dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Bogata oferta rozwiązań firmy ITRON pozwala nam realizować systemy w wielu obszarach tj. budownictwo mieszkaniowe, budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz wodociągi.

Zdalne odczyty, w zależności od rodzaju urządzeń pomiarowych i zastosowanych modułów komunikacyjnych, umożliwiają odczyt wskazań aktualnych, zapamiętanych na koniec miesiąca (co najmniej 13 miesięcy wstecz), chwilowych parametrów eksploatacyjnych oraz alarmów liczników. Wszystkie te dane zapisane elektronicznie eliminują błąd ludzki przy odczycie liczników, do których bardzo często dostęp jest ograniczony, a przede wszystkim umożliwiają analizę parametrów i optymalizację układu.

Systemy oparte na komputerowej transmisji danych M-BUS umożliwiają

  • odczyt w jednym miejscu ze wszystkich liczników z całego budynku, osiedla bezpośrednio na wyświetlaczu centrali lub poprzez przenośny komputer klasy PC
  • automatyczny odczyt z dowolnego miejsca w obrębie internetowej sieci LAN
  • automatyczny odczyt z transmisją GPRS, której jedynym ograniczeniem jest zasięg GSM.

Systemy te wymagają ułożenia magistrali M-BUS (jeden przewód łączący wszystkie liczniki z centralą). Dzięki cyfrowej identyfikacji liczników jednym przewodem możemy połączyć do 250 urządzeń pomiarowych. Jest to najskuteczniejszy, najszybszy sposób odczytu danych, wolny od zakłóceń związanych z umiejscowieniem liczników, wzajemnym zakłócaniem w przypadku dużej ilości urządzeń oraz zakłóceniami zewnętrznymi występującymi na wolnych pasmach częstotliwości radiowej. Systemy oparte na technologii M-BUS umożliwiają bardzo częsty odczyt liczników (np. co godzinę) nie wpływając negatywnie na baterię zasilającą urządzenie pomiarowe. Zarówno ciepłomierze (chłodomierze) jak i wodomierze wyposażone w moduły komunikacyjne M-BUS są powszechnie stosowane w systemach BMS.

Systemy radiowe znajdują zastosowanie w przypadku dużego rozproszenia liczników (np. jeden licznik w budynku), utrudnionego dostępu (np. licznik w budynku na prywatnej posesji) lub braku możliwości odczytu (np. wodomierz zalany w studzience wodomierzowej). Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą systemu gdyż odczyt wszystkich liczników (na całym osiedlu lub w całym mieście) może odbywać się za pomocą jednego terminala przenośnego.

Systemy radiowe oferowane przez firmę ITRON posiadają wyłącznie transmisję dwukierunkową, która ma ogromną przewagę techniczną nad systemami jednokierunkowymi, gdzie podstawowe dane wysyłane są w eter z bardzo dużą częstotliwością (np. co 8s) od każdego licznika. Duże zagęszczenie takich urządzeń wprowadza duże obciążenie wolnego pasma 868 MHz oraz wzajemne zakłócenie się urządzeń co uniemożliwia ich odczyt. W przypadku transmisji dwukierunkowej dane wysyłane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytanie (zwykle raz na miesiąc). Dzięki transmisji dwukierunkowej liczniki mogą być zarówno odczytywane jak i programowane zdalnie, odbierane dane są potwierdzane, a w zależności od potrzeb można zmieniać ich zakres (wskazania aktualne i historyczne). Ponadto istnieje możliwość kasowania alarmów, indywidualnego ustawienia rejestratora oraz synchronizacji daty i godziny, co jest niezbędne dla bilansowania układów pomiarowych i sieci.

Systemy radiowe stacjonarne posiadają najbardziej rozbudowaną infrastrukturę sieci, moduły radiowe na urządzeniach pomiarowych przesyłają dane do kolektorów zbiorczych, które dalej również radiowo przesyłają je do punktu dostępowego. Stąd dane za pomocą GPRS trafiają bezpośrednio do serwera FTP. Odczyty odbywają się w pełni automatycznie, dane odczytywane (np. co godzinę) pozwalają dokładnie analizować pracę sieci oraz kontrolować stany awaryjne. Systemy takie dedykowane są przede wszystkim dla wodociągów.

Zobacz także: Oferta systemów zdalnego odczytu na www.odczyty.com

 

Wdrożenia systemów zdalnego odczytu

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl